top of page

Sprawdź z jakich dofinansowań możesz skorzystać

W 2023 roku istnieje kilka form dofinansowania dostępnych dla pomp ciepła i klimatyzacji.

Oto kilka głównych form wsparcia finansowego:

  1. Program "Czyste Powietrze": Jest to program realizowany w Polsce, który oferuje dotacje na termomodernizację budynków, w tym dofinansowanie dla pomp ciepła i klimatyzacji. Program obejmuje także wsparcie finansowe na ocieplenie budynków, wymianę starych pieców, instalację kolektorów słonecznych itp. Szczegółowe informacje na temat wysokości dofinansowania oraz warunków udziału w programie można uzyskać na stronie internetowej programu "Czyste Powietrze" lub kontaktując się z odpowiednim urzędem gminy lub instytucją zarządzającą programem.

  2. Fundusze strukturalne UE: W ramach różnych programów i funduszy Unii Europejskiej, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na projekty związane z efektywnością energetyczną, w tym na instalację pomp ciepła i klimatyzacji. Wysokość dofinansowania oraz warunki udziału różnią się w zależności od programu i kraju, dlatego warto sprawdzić dostępne źródła finansowania w swoim regionie.

  3. Kredyty preferencyjne: Niektóre banki i instytucje finansowe oferują kredyty preferencyjne lub specjalne produkty finansowe związane z ekologicznymi rozwiązaniami, takimi jak pompy ciepła i klimatyzacja. Te kredyty często mają niższe oprocentowanie i korzystniejsze warunki spłaty, co może pomóc w pokryciu kosztów zakupu i instalacji urządzeń.

  4. Ulga termomodernizacyjna w PIT 2023. Nawet 16 960 zł zwrotu z podatku. W ramach tzw. ulgi termomodernizacyjnej można odliczyć od dochodu (w podatku dochodowym od osób fizycznych - PIT) lub przychodu (w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych) do 53 000 zł. Do takiego odliczenia mają prawo podatnicy PIT i osoby płacące ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, którzy są właścicielami domów jednorodzinnych. Co ciekawe małżonkowie, którzy są współwłaścicielami domu jednorodzinnego mogą w sumie odliczyć 106 000 zł, bowiem każdemu z nich przysługuje odliczenie w maksymalnej wysokości 53 000 zł. Odliczyć można wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w domu jednorodzinnym. Ulga termomodernizacyjna to ulga podatkowa, dzięki której można odliczyć od podstawy opodatkowania (od dochodu w PIT albo od przychodu w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych) wydatków - do  kwoty 53 000 zł rocznie - poniesionych na realizację tzw. przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w domu jednorodzinnym stanowiącym własność podatnika. Efektem tego odliczenia jest zmniejszenie dochodu lub przychodu podlegającego opodatkowaniu, a w konsekwencji i mniejszy podatek do zapłaty. Przepisy regulujące ulgę termomodernizacyjną znajdują się w art. 26h ust. 1 ustawy o PIT, zgodnie z którym podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2, wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 10, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Ważne jest, aby skonsultować się z lokalnymi instytucjami finansowymi, bankami, urzędami gminy, a także śledzić ogłoszenia i informacje na temat dostępnych programów i inicjatyw wsparcia w celu uzyskania aktualnych informacji dotyczących dofinansowania pomp ciepła i klimatyzacji w danym czasie.

Oto kilka przydatnych linków, gdzie można znaleźć informacje na temat dostępnych form dofinansowania dla pomp ciepła i klimatyzacji:

  1. Program "Czyste Powietrze" - oficjalna strona programu rządowego w Polsce, który obejmuje dofinansowanie dla pomp ciepła i klimatyzacji: https://www.czystepowietrze.gov.pl/

  2. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) - instytucja odpowiedzialna za realizację różnych programów dotyczących ochrony środowiska, w tym dofinansowanie dla energooszczędnych rozwiązań, takich jak pompy ciepła i klimatyzacja: https://www.nfosigw.gov.pl/

  3. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) - informacje na temat możliwości dofinansowania na projekty związane z efektywnością energetyczną, w tym pompy ciepła i klimatyzację, w ramach funduszy UE: https://ec.europa.eu/regional_policy/pl/funding/erdf/

  4. Banki i instytucje finansowe - warto sprawdzić strony internetowe różnych banków i instytucji finansowych, które oferują kredyty preferencyjne lub specjalne produkty finansowe związane z ekologicznymi rozwiązaniami. Przykładowe banki w Polsce to Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) i Bank Polska Kasa Opieki (PKO Bank Polski).

  5. https://columbusenergy.pl/blog/dofinansowanie-do-pompy-ciepla-jak-uzyskac-dotacje/?zrodlo=google-ads&medium=discovery?campaignid=17863571163&adgroupid=140574530618&creative_id=627643775695&zrodlo=google-ads&medium=search&IDkampanii=1509955182&Grupa-reklam=76367446224&slowo-kluczowe=&kampania=fotowoltaika-search-1&gclid=CjwKCAjw-vmkBhBMEiwAlrMeF1isVX2KO66Mcn84j92JcGah-kTgMhzPYK0mkyZaqp8PWOibsloEmBoCZlYQAvD_BwE

Należy pamiętać, że dostępne formy dofinansowania mogą się różnić w zależności od kraju i regionu. Warto skonsultować się z lokalnymi instytucjami finansowymi, urzędami gminy i śledzić aktualne ogłoszenia oraz informacje dotyczące dostępnych programów wsparcia w danym czasie.

bottom of page